Leven na de lockdown: hoe richten we de GGZ in voor deze meer dan ooit hybride samenleving?

Sinds in de jaren ‘90 de eerste zelfhulpprogramma’s voor mentale klachten werden geïntroduceerd heeft de digitale zorg in Nederland een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Desondanks zijn er nog steeds zorgen over de toepassing van technologie in de GGZ, bijvoorbeeld dat verdiepend contact in een online behandeling niet goed mogelijk is, en dat complexe, crisisgevoelige problematiek zich niet leent voor deze werkwijze. Tegelijkertijd heeft de COVID-19 pandemie bij veel professionals een verandering in mindset veroorzaakt. De voordelen van technologie ter ondersteuning van de behandeling, volledig online of blended, werden zichtbaar: frequentere en kortere contactmomenten, continuïteit van de behandeling tijdens quarantaine of ziekte, interventies op het moment dat de klacht zich voordoet in de thuissetting en meer. In die zin kan de pandemie als een evolutionaire aanjager van de digitale zorg worden gezien.

Anja Greeven, Directeur Zorg en psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog, en Jorge Luis Reyes Ortiz, Lead Data Scientist, vertellen meer over de eerste resultaten van de NiceDay manier van behandelen en de strategie om blijvende verandering in de GGZ te bewerkstelligen.

Kunnen jullie toelichten hoe het NiceDay behandelmodel aansluit op de hybride samenleving?

Anja Greeven legt uit: “Onze nieuwe samenleving vraagt om een ander behandelmodel waarbij het beste van twee werelden wordt gecombineerd: die van de traditionele behandelpraktijk en die van technologische innovaties. Een behandelmodel dat recht doet aan de persoonlijke ervaringen en behoeftes van cliënten en houdbaar is in een dynamische wereld die toenemend digitaliseert.

NiceDay heeft de visie, kennis en de technologie in huis voor zo’n behandelmodel: de NiceDay Way. Deze manier van behandelen is gebaseerd op conditionering paradigma’s en de netwerktheorie van de psychopathologie. Cliënten worden actief betrokken bij het therapeutische proces door o.a. het registreren van symptomen (binnen de NiceDay-app) in hun dagelijks leven. Deze methode geeft cliënten en therapeuten een actueel overzicht van de relatie tussen symptomen, kwetsbaarheden en veerkracht. Het helpt behandelaars om de meest geschikte evidence-based interventies uit te voeren op het meest optimale moment. Kortdurende, frequente en effectieve contacten tussen de cliënt en de therapeut maken dit mogelijk.”

Dus om duurzame verandering tot stand te brengen, is het belangrijk om de twee werelden te verenigen. Werkt dit model?

Jorge Luis Reyes Ortiz vervolgt: “Met onze GGZ-partners voeren we een aantal gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken uit waarin de effectiviteit van een behandeling met NiceDay met een traditionele behandeling wordt vergeleken. De eerste resultaten laten zien dat de behandelingen even effectief zijn als de traditionele behandeling, maar met een hogere cliënttevredenheid.”

Anja Greeven: “Daarnaast zien we dat met NiceDay de doorlooptijd van de behandeling korter is, dan bij de traditionele behandeling. Onze hypothese is dat dit komt omdat er frequenter, korter en efficiënter contact is. Verder blijft alles wat de cliënt geleerd heeft binnen de NiceDay-app beschikbaar, ook als de behandeling afgerond is. Onze verwachting is dat (mede) daardoor de cliënt alle tools in handen heeft om de regie te ervaren over het eigen leven en bij een dreigende terugval de juiste stappen te zetten. We onderzoeken verder of we deze, nu nog hypotheses, kunnen bewijzen.”

Jorge haakt aan: “Omdat in huidige onderzoeken alle elementen van NiceDay worden toegepast, geven deze weliswaar veel inzicht in de algemene werkzaamheid van NiceDay, maar niet in de werkzaamheid van de afzonderlijke elementen die een NiceDay-behandeling karakteriseren. Denk dan bijvoorbeeld aan de kortdurende contacten tussen officiële therapiesessies, het effect van veelvuldig registreren, het toepassen van ‘feedback informed therapy’, tussentijdse evaluaties en de ervaring van de werkrelatie binnen een NiceDay-behandeling. Daarom zijn we nu bezig met het opzetten van een behandelstudie waarin we de effectiviteit van de verschillende NiceDay Way elementen afzonderlijk willen onderzoeken.

Wat is er nodig om de verandering in de GGZ vast te houden als alles straks weer ‘terug naar normaal’ mag?

Anja: “Veranderingen horen bij het leven, maar geven vaak stress en onzekerheid. Hierbij stilstaan kunnen betrokkenheid, motivatie en draagvlak vergroten. Het van belang om medewerkers te blijven coachen en ondersteunen in deze nieuwe werkwijze en hen zelf zoveel mogelijk initiator van de verandering te laten zijn. Enthousiasme en vertrouwen van zowel cliënt als therapeut zijn essentieel. Onze werkwijze is gebaseerd op evidence-based protocollen en modellen en de ervaringen van cliënten en professionals met NiceDay zijn heel positief.”

Jorge gaat verder: “Ook hopen we dat de wetenschappelijke onderbouwing voor onze werkwijze het enthousiasme voor het gebruik van NiceDay zal vergroten, zodat we nog meer cliënten en behandelaars kunnen helpen het meeste uit hun behandeling te halen.”

Lees het whitepaper

In dit whitepaper vind je meer informatie over de NiceDay formule en onze unieke manier van werken. Lees snel wat NiceDay voor jou kan betekenen.

Deel dit bericht

Download het NiceDay whitepaper

In dit whitepaper vind je meer informatie over de unieke NiceDay manier van werken, en wat dit kan betekenen voor jouw team. Download het whitepaper en lees snel meer! Vul je gegevens in en download het whitepaper direct.

We houden ook niet van spam! Daarom beloven wij dat je niet in een geautomatiseerde mailinglijst terecht komt.